Anasayfa Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM
Programı ile bireylerin;
1-Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, 
2-Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları, 
3-Psiko-motor becerilerini geliştirmeleri, 
4-Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, 
5-Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
6-Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri, 
7-Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER DESTEK EĞİTİM 
Programı ile bireylerin;
1-Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2-Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3-Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4-Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM 
Programı ile bireylerin;
1-Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları, 
2-Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,
3-Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4-Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5-Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları, 
6-Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
7-Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri, 
8-Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri, 
9-Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri, 
10-Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM
Programı ile bireylerin;
1-İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
2-Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
3-Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri
4-İletişim becerilerini geliştirmeleri,
5-bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
6-Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
7-Akademik becerilerini geliştirmeleri,
8-Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.