Anasayfa Politikamız

Politikamız

Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’nın kısa adı “NilVak” tır.
Bursa Asliye 6.Hukuk Mahkemesinin kesinleşme ve mahkeme siciline 10.01.2000 tarihinde tescil edilmiştir.
TC.Resmi Gazetesinin 02.02.2000 tarih ve 23952 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün merkezi siciline no:4762 sicil sayısı ile kaydedilmiştir.
NilVak 2000 yılında kurulmuş olup, yönetim kurulu başkanı Mustafa BOZBEY’dir.
Vakfın kuruluşunda vakfedenler Mustafa BOZBEY ile SELMA BOZBEY vakfın kurucu ve daimi üyesidirler.


Vakfın Amacı:
Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında, öncelikle Nilüfer ilçe halkına yönelik olmak üzere, her türlü sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve sanatsal konularda etkinliklerde bulunmak, 

Nilüfer halkından ve Nilüfer Belediyesi personelinden ihtiyaç sahibi olanlara maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Bu amaçla kurulmuş ve tüzel kişiliği olan kuruluşlara her türlü bağış ve yardımda bulunmaktır. 

Hedefimiz işletmelerimizden elde ettiğimiz kazançlarla ihtiyaç sahibi Nilüfer halkına ve üniversite öğrencilerimize, yaşlı ve yoksul ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardımda bulunmaktır. 

Bütün vakıf kurucuları gibi NilVak kurucuları olan Mustafa BOZBEY ve Selma BOZBEY amaçları Nilüfer ilçesinde beraber yaşayanları ekonomik sorunlarını bir ölçüde çözmek, onları incitmeden gıda, yiyecek, yakacak yardımları yapmak ve bunları kurumsal hale getirmektir. 

Genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden herkesin katılabileceği kültürel alanda etkinlikler düzenlemiş olup, bu faaliyetlerin her noktasında yer almışlardır. 

Öğrenci bursları ile dar gelirli çocukların eğitimlerini sağlamak öncelikli hedefidir. Sadece bununla yetinmemiş vakıf faaliyetlerinin her aşamasına destek olmuşlardır. 

Vakfın Organları:
*Mütevelli Heyet 
*Yönetim Kurulu
*Denetleme Kurulu